ಪ್ರಪಂಚ ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರೆದು ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯ ಏನು ಎಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲಸವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ.

ಈ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿ ಪಾಸಾದ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಾಕ್ ಸೇವಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅರ್ಹರು ಕಾಲ ಹರಣ ಮಾಡದೆ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಹಾಗೂ ಪಿಯುಸಿ ಪಾಸಾದ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನೀವು ಆನ್’ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. indiapost.gov.in ಈ ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

indiapost.gov.in ಈ ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ, ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿವರ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಉತ್ತೀರ್ಣವಾದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಪಿಯುಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣವಾದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಅಡ್ರೆಸ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಸಹಿ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹರು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು : https://indiapost.gov.in ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್’ಗೆ  ಹೋಗಿ ಅರ್ಹತೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟ್’ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನೋಂದಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಗದಿತ ಗಡುವು ಮೀರುವ ಮುನ್ನ ಮೊದಲು ಆನ್’ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು  ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು, ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಇದ್ದರೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 2024ರ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕೂಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ / ಒಬಿಸಿ : ₹100 ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
ಎಸ್ಸಿ / ಎಸ್ಟಿ : ₹0 ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಇಲ್ಲ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್’ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು
ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ : ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿ 2024ರ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆ : ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಆಯೋಜಿಸಬಹುದು, ಅವರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಅಂಚೆ ಸ್ಥಳ ಪರ್ಯಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬಹುದು.

ಕೇಡರ್/ ವೃತ್ತ ಹಂಚಿಕೆ :ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಅಂಚೆ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕೇಡರ್ಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅವರ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಆದ್ಯತೆಯ ಕೇಡರ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಆಯ್ದ ಅಂಚೆ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಅರ್ಹರು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಕೇಡರ್’ಗಳು ಅಂಚೆ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಇರುವುದಾ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಅಬ್ರ್ಯತಿಗಳು ಆನ್’ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಪೋರ್ಟಲ್’ಗೆ ಸಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ದಾಖಲೆಗಳ ಅನುಸಾರ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿರುವರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ನೇಮಕಾತಿ 2024ರ ಅವಲೋಕನ
ಸಂಸ್ಥೆ : ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್
ಆಫೀಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ : ಪೋಸ್ಟ್ ಎಂಟಿಎಸ್, ಮೇಲ್’ಗಾರ್ಡ್  ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್
ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು : ಹುದ್ದೆಗಳು 98083
ಕೆಲಸದ ಪ್ರದೇಶ : (ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರದೇಶ) ಭಾರತ
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅರ್ಜಿ 2024 ದಿನಾಂಕಗಳು : ಫೆಬ್ರವರಿ 2024
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ : https://indiapost.gov.in

ಆಫೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿ 2024 ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಯ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ :-
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ 2289 ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, 108 ಮೇಲ್’ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು 1166 ಎಂಟಿಎಸ್ ಪೋಸ್ಟ್’ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ.ಅಸ್ಸಾಂ 934 ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, 73 ಮೇಲ್’ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು 747 ಎಂಟಿಎಸ್ ಪೋಸ್ಟ್’ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ.

ಬಿಹಾರ1851ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, 95 ಮೇಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು 1956 ಎಂಟಿಎಸ್ ಪೋಸ್ಟ್’ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಛತ್ತೀಸ್ ಗಢ 613 ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, 16 ಮೇಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು 346 ಎಂಟಿಎಸ್ ಪೋಸ್ಟ್’ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ. ದೆಹಲಿ 2903 ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, 20 ಮೇಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು 2667 ಎಂಟಿಎಸ್ ಪೋಸ್ಟ್’ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಗುಜರಾತ್4524ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, 74 ಮೇಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು 2530 ಎಂಟಿಎಸ್ ಪೋಸ್ಟ್’ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ.

ಹರಿಯಾಣ 1043ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, 24ಮೇಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು 818 ಎಂಟಿಎಸ್ ಪೋಸ್ಟ್’ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ.ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ 423 ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, 7 ಮೇಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು 383 ಎಂಟಿಎಸ್ ಪೋಸ್ಟ್’ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ 395 ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಮೇಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು 401 ಎಂಟಿಎಸ್ ಪೋಸ್ಟ್’ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ.

ಜಾರ್ಖಂಡ್889 ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, 14 ಮೇಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು 600 ಎಂಟಿಎಸ್ ಪೋಸ್ಟ್’ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ.ಕರ್ನಾಟಕ 3887 ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, 90 ಮೇಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು 1754 ಎಂಟಿಎಸ್ ಪೋಸ್ಟ್’ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ.

ಕೇರಳ2930 ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್,74 ಮೇಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು 1424 ಎಂಟಿಎಸ್ ಪೋಸ್ಟ್’ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ.ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ 2062ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, 52 ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು 1268 ಎಂಟಿಎಸ್ ಪೋಸ್ಟ್’ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 9884 ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್,147 ಮೇಲ್ ಗಾರ್ಡ್ 5478 ಮತ್ತು ಎಂಟಿಎಸ್ ಪೋಸ್ಟ್’ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಈಶಾನ್ಯ 581 ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಮೇಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು 358 ಎಂಟಿಎಸ್ ಪೋಸ್ಟ್’ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ.

ಒಡಿಶಾ1532 ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, 70 ಮೇಲ್ ಗಾರ್ಡ್ 881 ಮತ್ತು ಎಂಟಿಎಸ್
ಪೋಸ್ಟ್’ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಪಂಜಾಬ್ 1824ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, 29 ಮೇಲ್ ಗಾರ್ಡ್ 1178 ಮತ್ತು ಎಂಟಿಎಸ್ ಪೋಸ್ಟ್’ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ 2135ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, 63 ಮೇಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು 1336 ಎಂಟಿಎಸ್ ಪೋಸ್ಟ್’ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು 6130 ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, 128 ಮೇಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು 3361 ಎಂಟಿಎಸ್ ಪೋಸ್ಟ್’ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ,1553 ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, 82 ಮೇಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು 878 ಎಂಟಿಎಸ್ ಪೋಸ್ಟ್’ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 4992 ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, 116 ಮೇಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು 3911 ಎಂಟಿಎಸ್ ಪೋಸ್ಟ್’ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ 674 ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, 80 ಮೇಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು 399 ಎಂಟಿಎಸ್ ಪೋಸ್ಟ್’ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ 5231ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ೧೫೫ ಮೇಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು 3744 ಎಂಟಿಎಸ್ ಪೋಸ್ಟ್’ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ.

ಹುದ್ದೆಯ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ :-ಪೋಸ್ಟಲ್ / ವಿಂಗಡಣೆ ಸಹಾಯಕರ :- ಕನಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 18 ವರ್ಷ-27 ವರ್ಷ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್:- ಕನಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸು
18 ವರ್ಷ-25 ವರ್ಷ. ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು18 ವರ್ಷ- 40 ವರ್ಷ.
ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ :- ಕನಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸು 18 ವರ್ಷ -27 ವರ್ಷ. ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 18 ವರ್ಷ-27 ವರ್ಷ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಾಕ್ ಸೇವಕ:- ಕನಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸು 18 ವರ್ಷ -25 ವರ್ಷ. ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 18 ವರ್ಷ-40 ವರ್ಷ.ಅಸ್ತಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಈ ತಿಂಗಳಿನ ಮುಂಚೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *