ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು ಹಾಗೂ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಔಷಧ ಸಸ್ಯ ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ ಸಿಗುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ವಿಚಾರ. ನಾವು ಅಮೃತಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೃತಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸುವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಅಮೃತಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ನಾಶಪಡಿಸುವ ದಿನವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಗುಣ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅಮೃತಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೆಡುವ ವಿಧಾನ: ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಅಮೃತಬಳ್ಳಿಯ ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹ ನೆಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಸಹ ನೆಡಬಹುದು. ಒಂದು ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಅಮೃತಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟ ಮರವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸಹ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಆಧಾರವಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅದು ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರು ಸಹ ಮರಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಿಸಬೇಕು. ತಾನಾಗಿಯೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ ಗಿಡ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ರೆ ಹಲವು ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ

By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *