Tag: 1 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ

ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 1 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ

ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಎರಡು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಬೆಳೆ ಹಾನಿ…

error: Content is protected !!