Tag: ಕೃಷಿಹೊಂಡ

ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಕೃಷಿಹೊಂಡ, ಸ್ಪಿಂಕ್ಲರ್ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್ ಗಳು ಉಚಿತ ಆಸಕ್ತರು ಅರ್ಜಿಹಾಕಿ

Krishi sinchayi: ರೈತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾರು ಅರ್ಹರು, ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವುವು. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ…