Tag: ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿ ಪ್ರವೇಶ

ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿ ಪ್ರವೇಶ: ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಫಲ? ಶನಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ

Saturn enters Aquarius: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಸಾಡೇಸಾತಿ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಡೇಸಾತಿ ಏಳುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದು ಒದಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸಾಡೇಸಾತಿ ಮುಗಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜೀವನದ…