Tag: 7 Seat Car

ಕೇವಲ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ 7 ಸೀಟರ್ ಕಾರ್! ಇನ್ಯಾಕೆ ತಡ ಈಗಲೇ ಕಾರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ

ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು 7 ಸೀಟರ್ ಕಾರ್ ಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಾರುತಿ ಎರ್ಟಿಗಾ ಕಾರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಎರ್ಟಿಗಾ ಕಾರ್ ನ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ,…