Tag: ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ

ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ, ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸಿ

ನೀವು ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯು ರಾಜ್ಯದ ರೈತರನ್ನು ಅವರ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿ…